Tea Time

Krátký snímek, který slouží jako zachycení běžného momentu pozdního léta na médium videa.

Scénář, absolutně bez hlubší myšlenky, nás zatáhne pod lukovský hrad, kde si subjekt připraví tradiční přípravou svůj oblíbený čaj. A to je vše. Zřejmě jen náhražka deníkového zápisu.